Trädgård

Trädgårdsplanering
Skisser
Hjälp med Färg och Växtval
Kurser i Egen Trädgårdsplanering

       

Trädgårdsrådgivning på plats.
Avser råd med skötsel av trädgård, förslag på material, växtval, färgkombinationer etc.
Ca 2 timmar 1.500:- inkl.moms. Milersättning tillkommer med 35 kr/mil.

Skisser över hela Trädgården eller enstaka rabatter/ partier; från 1.500:-.
Ogräsrensning/ klippning av träd och buskar; 500:-/timme.